Đua Tốp Thổ Sơn 2 Vào 19h30 thứ 7 ngày [13/07/2019]